اطمینان ، امید ، آسایش

صدور انواع بیمه نامه های :

  • اتومبیل(شخص ثالث ،بدنه)

  • بیمه های اشخاص (حوادث ، عمر ، درمان)

  • بیمه های آتش سوزی (مسکونی ، صنعتی و غیر صنعتی)

  • بیمه های مسئولیت

  • بیمه های مهندسی

  • بیمه های کشتی و هواپیما و...

شرکت خدمات بیمه ای امید آوران فردوسی در تاريخ 1391/05/09به شماره ثبت 428113 و شناسه ملی 10320809950 و کد بیمه ای 3188 با هدف ارائه خدمات بیمه ای براي عموم مردم تاسيس گرديد.

در حال حاضر سرمايه شرکت 10 ميليارد ريال و تعداد اعضاء آن بالغ بر 160 نفر مي باشد و شعبه مرکزی در تهران و دارای یک شعبه در گرگان با بهرمندي از تجارب ارزنده هيات مديره و کارشناسان بیمه ای و همچنين استفاده از تخصص و دانش فني روز در حال فعاليت مي باشد .